Inglise keele kursus
  
Share this book    

Inglise keelekursus.
Pöhikursus
Kuula-häldajärele-öpi
See on üks kahekeelne (eesti keel-inglise keel) allalaadimis kursus inglise keeles.
Kursus sisaldab 3 tundi sissemängitut materjaali mida sa laed alla oma arvutisse, mobiiltelefoni, IPOD´í, IPAD`i vöi  MP3-mängijale ja  2 harjutusvihikut  PDF´ i   formaatis ja mida sa saad välja kirjutada vöi lugeda ekraanilt.
Harjutusvihikud  jälgivad sissemängitud materjaali ja sisaldavad järgnevat 37 peatükki.
1. Tavalised väljendid - kui kohatakse kedagi
2  Arvsõnad - põhiarvud
3. Arvsõnad - järgarvud
4. Aeg
5. Nädalapäevad
6. Kuud
7. Aasta-ajad
8. Ilm
9. Värvid
10 Rongiga
11 Lennugiga
12 Lennuväljal
13 Passikontrollis / Tollis
14 Hotellis
15 Hommikusöök
16 Autot üürima
17 Autotöökojas / Bensiinijaamas
18 Bussiga
19 Metrooga
20 Taksoga
21 Teeinformatsioon
22 Tavalised väljendid - kui vajatakse abi
23 Pangas
24 Postkontoris
25 Telefoneerima
26 Tavalised väljendid - kui suheldakse
27 Restoranis
28 Toidud
29 Joog-id
30 Sisseostud
31 Arsti juures
32 Apteegis
33 Tavalised väljendid - hädasituatsioonides
34 Rannas
35 Mellelahutused
36 Väljasõidud
37 Sport
 
Sa  öpid umbes 800  uut söna. Aktiivses igapäevases  keeles tarvitatakse umbes 500-1500 söna. Euroopa nöukogu keeletasemel sooritad sa nivoo  A1 pele seda kursust. See tähendab et tunned ära suurem osa tavalisemaid sönu ja fraase lähemas ühiskonnas. Sa vöid ka lugeda ja aru saada harilikuid nimesid ja lihtsamaid lauseid.
Sa saad  ka toime vestlusega kui su vastane räägib aeglaselt ja selgelt. Sa oskad ka täita lihtsamaid blankette.
 

Show more