Inte ensam aldrig glömd
  

  Upcoming release

Audiobook: 3/8/2020

Från tidig ålder utsattes Erik Grönberg för sexuella övergrepp. Det här är hans berättelse om de övergrepp som han utsattes för.

2016 startade Erik projektet ’Inte ensam aldrig glömd’ för att stötta personer i samma situation.

Show more