Ironi og utopi. En bog om Henrik Pontoppidan
  
Share this book    
Henrik Pontoppidans forfatterskab er præget af en kritisk lidenskab, der på den ene side rettes udad mod samfundet, og på den anden indad mod det analyserende jeg. Klaus P. Mortensens ”Ironi og utopi” er en kronologisk læsning af Pontoppidans forfatterskab, hvor denne kritiske lidenskab betragtes fra to sider – dels ved at gå i dybden med forholdet mellem far og søn i Pontoppidans værker, og dels ved at se den som eksempel på en bestemt bevidsthedsform. Klaus Peter Mortensen (f. 1942) har været lektor i dansk litteratur ved Københavns Universitet, professor ved Danmarks Lærerhøjskole og redaktør på flere store udgivelser om litteratur. Han er desuden forfatter til en lang række forfattermonografier om blandt andre H.C. Andersen, Thomasine Gyllembourg, Herman Bang og Henrik Pontoppidan.
Show more