Jag - vt åk 9
  
Share this book    
Att börja nian kan vara en häftig upplevelse. Äntligen är man störst på skolan! Men att byta skola under nionde klass är däremot en konstig, för att inte säga fruktansvärd upplevelse. Detta tvingas Linda utstå. Hon hamnar i en ny klass i början av vårterminen under nionde läsåret. Det är en desorienterande situation, där hon tvingas ta in helt nya miljöer och människor. Till råga på allt är hennes klassföreståndare, Siv, en påstridig person som inte låter henne acklimatisera sig i sin egen takt. Detta blir början på en lång och svår vårtermin – men också en upplevelse som Linda sent kommer att glömma. Ja, kanske blev det trots allt hennes bästa termin någonsin ... Bo R. Holmberg är en svensk författare. Han har skrivit inom vitt skilda genrer, som barnböcker, spänningsromaner, historiska skildringar och facklitteratur.
Show more