Jerusalems natt : En berättelse
  
Share this book    

Handlingen tilldrar sig en enda dag år 70 e.Kr., under romarnas belägring av Jerusalem. Skymning faller mitt på dagen och de flesta grips av namnlös skräck. Mot den bakgrunden utspelas en dramatisk konfrontation i det romerska lägret. På den ena sidan står Titus, romersk fältherre och senare kejsare. På den andra en gammal kristen från den belägrade staden.

Sven Delblanc tar upp ett problem som alltid varit viktigt för honom: Maktens hot mot människans ideella strävan, som här representeras av tron.

Jerusalems natt är fristående men knyter an till romaner som Kastrater och Speranza och är liksom de en koncentrerad berättelse, laddad av rikedom och kraft.

Show more