Klubliv
  
Share this book    
Den Bestandig Borgerlige Forening blev stiftet 18. Maj 1798 under navnet Det bestandige borgerlige Selskab. I anledning af 125-års jubilæet i 1923 udgav de bogen ”Klubliv", hvori Knud Bokkenheuser fortæller om foreningens historie og virke i København op gennem 1800-tallet og de første årtier af 1900-tallet. Knud Bokkenheuser (1869-1936) var en dansk lærer og forfatter. Hovedtemaet i hans forfatterskab var de borgerlige og kulturelle forhold i København i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, og hans skildringer af hovedstadslivet er både velfortalte og indholdsrige.
Show more