Kong Salomon og Jørgen Hattemager
  
Share this book    
"Vaudeviller" er en samling af Johan Ludvig Heibergs komiske skue- og syngespil, også kendt som vaudeviller.
Indhold:
"Kong Salomon og Jørgen Hattemager"
"Den otte og tyvende Januar"
"Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen"
"Recensenten og Dyret"
"Et Eventyr i Rosenborg Have"
"De Uadskillelige"
"Kjøge Huuskors"
"De Danske i Paris"
"Nei"
"Børnevaudeviller"
Johan Ludvig Heiberg (1791-1860) var en dansk dramatiker, digter, kritiker og i en periode også chef for Det Kgl. Teater (1849-56). Johan Ludvig Heiberg var en markant skikkelse i datidens københavnske borgerskab og kulturelite. Han introducerede genren ‘vaudeville‘ i dansk teater, der sammenfletter skue- og syngespil. Han voksede op under privilegerede kår og havde derfor adgang til både uddannelse og mange af den romantiske periodes største kulturpersonligheder såsom Adam Oehlenschläger, familierne Rahbek og Bruun, Jens Baggesen, H.C. Ørsted og mange flere.
Johan Ludvig Heiberg var i øvrigt en bærende kraft i introduktionen af den tyske filosof Hegel og hans værker i Danmark.
Show more