Efter den internationella succén Nätokraterna och dess ambitiösa uppföljare Det Globala Imperiet tar sig Bard & Söderqvist an något betydligt mer personligt – människan själv och, framför allt, människans hjärna. Kroppsmaskinerna, med en titel hämtad från René Descartes, förklarar vad en hjärna är, hur den har utvecklats, hur den fungerar och varför den spenderar så otroligt mycket energi på att lura sig själv i så många avseenden. Kroppsmaskinerna matchar och mixar naturvetenskapliga resonemang med filosofi och psykoanalys. Fram träder bilden av en förvirrad men oerhört intressant liten maskin som är dömd att ständigt skapa fiktioner om sig själv och om världen för sig själv, men som trots allt är väldigt social till sin natur, och som tillsammans med andra maskiner skapar enormt produktiva gemenskaper. Kroppsmaskinerna är inte bara ett vetenskapligt utan även i högsta grad ett filosofiskt verk, en profetisk bok om hur framtidens människor kommer att se på sig själva och på sin omvärld, och om vilka värden och värderingar som kommer att ersätta den gamla humanismen. Det är en hybridbok av hybrider för hybrider. Jan Söderqvist är skribent och tv-producent, Alexander Bard är känd från musikbranschen samt som karismatisk jurymedlem i IDOL, men är också internetföretagare och ekonomisk geograf.
Show more