Kulturbilleder: Studier og strejftog
  
Share this book    
"Kulturbilleder. Studier og strejftog" er samling af essays, artikler og rejseberetninger fra Brandes’s sidste leveår. Det udkom posthumt og indeholder teksterne "Om latteren", "Franske bøger", "En Napoleonide", "Italiensk og fremmed åndsliv", "Einstein", "Imperialisme" og "Bismarck".

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.
Show more