Kung Oidipus
  
Share this book    
Kung Oidipus är en antik tragedi av Sofokles, författad ca 427 f.Kr. Sofokles var en grekisk dramatiker och tragediförfattare.
Show more