Kvinnolist (ur Tusen och en natt)
  
Share this book    
Tusen och en natt är en samling sagor och ett av den arabiska litteraturens mest kända verk. Kvinnolist är en av sagorna ur Tusen och en natt.
Show more