Lika för lika
  
Share this book    
William Shakespeare [1564–1616], född i Stratford-upon-Avon i Warwickshire i England, är den främste dramatikern genom alla tider. Författare till dramer som Hamlet, Romeo & Julia, Macbeth, Othello och Kung Lear. Lika för lika är en komedi, som tillsammans med Slutet gott, allting gott och Troilus och Cressida räknas till Shakespeares ”problemkomedier”.
Show more