Lille Viggs äventyr på julafton
  
Share this book    
Viktor Rydberg [1828-1895] räknas som en av 1800-talets stora svenska diktare och författare, tillsammans med Carl Jonas Love Almqvist och August Strindberg. Till hans mest berömda verk hör Singoalla (1865) och dikten Tomten (1881). Lille Viggs äventyr på julafton publicerades första gången 1875, och Rydberg kom att revidera texten under hela sitt liv.
Show more