Lyckans ögonglas
    
Share this book    
Hennes händer flyger över bladen. Låter gemet längst upp på sidan vägleda henne, men hon tappar sin plats, måste börja om. Upphöjda prickar på sidan ska spegla ord, men det är som att lära sig läsa på nytt.
Synen är helt borta för henne, och det är en anpassning att uppleva världen när man inte längre kan se. Men tillsammans med sina vänner, som befinner sig i samma situation, hjälper de varandra att gå navigera sig fram i deras nya liv. ”Lyckans ögonglas" är en gripande historia om den svåra konsten att leva vidare, och att finna ljusglimtar i en värld där mörkret regerar. Brita Oledal (1906-1981) var en svensk författare som skrev ett flertal uppmärksammade och älskade böcker. 1963 vann hon Landsbygdens författarstipendium för sitt författarskap.
Show more