Lyhyt metafysiikan historia
  
Share this book    
Metafysiikka tutkii olemisen merkitystä ja luonnetta eli olevaa itseään tai ”olevaa olevana”.
Metafysiikan historia jakautuu kahteen aatelinjaan. Aristoteelisen metafysiikan tavoitteena oli tuntea luonto ymmärtämällä sen oma ihannejärjestys. Uuden ajan tieteellinen selitysmalli korvasi aristoteelisen linjan paljon maallisemmalla tavoitteella: miten luonnonjärjestys olisi hyödynnettävissä ihmisen tarpeisiin?
Lyhyt metafysiikan historia on selkeä perusteos, joka johdattaa lukijan aiheeseen syvällisesti, tiiviisti ja yleistajuisesti. Metafysiikan pitkää ja monisäikeistä historiaa tarkastellaan sen kahden kehityslinjan ja niiden vastakkainasettelun kautta. Teos pohtii, tarvitseeko nykyaikainen tieteellinen maailmankuva rinnalleen metafysiikkaa ja mikä on metafysiikan asema tänään. Mitä metafysiikan historia kertoo ihmisestä ja tämän tarpeesta selittää ympärillään avautuvaa todellisuutta?
Show more