”Jag mötte Döden vid stora utsiktsstenen, just där berget störtar sig ner i älvdalen. Dödens ansikte var svart under den mörka kåpan och fasansfullt att se. Döden hade slukat alla. Nu ville han sluka mig.  'Fly, Ylva Ulvsdotter, om du ännu vill leva!' väste Döden. Sedan dess är jag på flykt.”

Ylva flyr till skogs undan pesten. Farsoten har slagit till med stor kraft och överallt möter hon död. Är hon den sista överlevande?

Augustprisnominerade Månskensvargen är den första delen i Elvira Birgitta Holms starka romanserie om svensk medeltid.

Show more