Mannen på myren
  
Share this book    

”Mannen på myren” utkom första gången 1957 och hälsades då som Björn-Erik Höijers kanske främsta verk. Romanen har även i fortsättningen hållit en rangplats i hans författarskap och efter hand kommit att räknas som en modern klassiker.

”Mannen på myren” berättar om en man som för att sona ett brott föresätter sig ett nästan ogörligt arbete: under sju nätter arbetar han för att på skidor och kälke dra ett hölass över en myr som håller på att tina upp. Men det är också romanen om hans äktenskap, en i sin enkla kraft starkt dramatisk historia, utspelad mot bakgrunden av en överhettad laestadiansk atmosfär.

Show more