Masterplan
  
Share this book    
Ruim zeventig jaar nadat een Duitse naziwetenschapper zijn geheime Wunderwaffen van de brandstapel weet te redden, vindt er in het grensgebied van Soedan een mysterieuze explosie plaats waardoor de bevolking van een compleet dorp van de aardbodem verdwijnt.
Als het bericht van de slachting Europa bereikt, wordt Alex De Klerck, agent van de geheime Europese antiterreureenheid OPERATIONS, gevraagd een onderzoek in te stellen. Met zijn team reist hij naar Khartoem, waar ze door een lokaal ingehuurde agent worden opgevangen. Ze weten niets, hebben amper aanknopingspunten en zijn aangewezen op de hulp van een onbetrouwbare huurling. Alex doet een huiveringwekkende ontdekking; de wereld staat op het punt drastisch te veranderen.
Show more