Medvetna val - från offerkofta till möjlighetsmantel
  
Share this book    
MEDVETNA VAL - från offerkofta till möjlighetsmantel handlar om hur medvetna val-modellen kan ta dig och andra från en offermentalitet till en påverkansmöjlighet. Det innebär att skapa en medvetenhet kring vad som krävs för att aktivt kunna påverka situationer i stället för att vara beroende av omständigheter. Den ökade medvetenheten används sedan som bas för att välja ett fördelaktigt förhållningssätt och att göra proaktiva och medvetna val. Modellen handlar också om att förstå vilka resurser som behövs för att kunna göra dessa fördelaktiga val, identifiera vad som dränerar resurser och hitta sätt för att fylla på. Ansvar, empati och delaktighet är centrala begrepp i modellen, för att förflytta individer, grupper, organisationer och samhällen från nånannanismens land till möjligheternas land. Författaren Stellan Nordahl är civilingenjören, civilekonomen och officeren som idag arbetar med de mjuka delarna i ledarskapet. Han driver bland annat ledarskapsprogram och utbildningsbolag och har ett stort samhällsengagemang i en mängd olika sammanhang. - Medvetna val-modellen har växt fram tillsammans med mig de senaste tio åren med start i den tuffaste situationen i mitt liv, berättar Stellan Nordahl. Jag har levt och skapat med hjälp av modellen och den har fört mig till sammanhang där den och jag kunnat utvecklas tillsammans och fått ny kraft av varandra. Genom att ha sett både individer, grupper och organisationer växa, lyfta och utvecklas med hjälp av modellen har Stellan Nordahl designat processer där kraften i modellen har kunnat användas fullt ut. Genom modellen har människor förflyttats från att passivt delta till att aktivt ta del, från att vara offer för omständigheter till att skapa och leda. Med hjälp av modellen kan människor utmana sina egna och andras konventioner och förflytta gränsen för vad som är möjligt. I boken för Stellan Nordahl dig inspirerande fram genom medvetna val-modellen, och tillsammans med sex medförfattare ger han dig en inblick i vad modellen kan användas till inom olika ämnesområden såsom ledarskap, hälsa, verksamhetsutveckling, lärande och livssyn.
Show more