Mengzi
  
Share this book    
Neljännellä vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua elänyt Mengzi oli yksi Kiinan tunnetuimmista ajattelijoista, Mestari Kongin (Kungfutsen) tärkein seuraaja ja kungfutselaisuuden merkittävä kehittäjä. Mengziläisen perinteen tärkein käsite on veljellisyys, ren. Se edellyttää toverillista suhtautumista lähimmäisiin, erityisesti sukulaisiin ja muihin oman yhteisön jäseniin.
Mengzi - Veljellisyyden tie sisältää uuden, kriittisen suomennoksen Mengzin ajatuksia koonneesta ja tämän mukaan nimetystä Mengzistä, kaikkien kiinalaisten tuntemasta klassikkoteoksesta. Mengzin valtio-oppi on vuosisatoja ohjannut yhteiskuntakriittistä keskustelua. Hän esimerkiksi opetti, että kansa on tärkeämpi kuin valtio tai hallitsija ja että on oikeutettua vaihtaa veljellisyyden vastaisesti toimiva johtaja.
Mengzi teoksena on myös Kiinan muinaisen historian runsaudensarvi, joka sisältää tarkkoja kuvauksia oman aikansa yhteiskunnallisista oloista. Mengzin terävät huomiot esimerkiksi ihmisten tekopyhyydestä ja oman edun tavoittelusta ovat ajattomia ja yleisinhimillisiä. 1390-luvulla teos määrättiin sensuroitavaksi, sillä Mengzin näkemykset kansan ja hallitsijan suhteesta olivat keisarille liikaa. Nykyään teokseen ovat nojautuneet sekä kansanvaltaisuuden kannattajat että ne, joiden mukaan demokratia ei sovi Kiinaan.
Show more