Mycket väsen för ingenting
  
Share this book    
William Shakespeare [1564–1616], född i Stratford-upon-Avon i Warwickshire i England, är den främste dramatikern genom alla tider. Författare till dramer som Hamlet, Romeo & Julia, Macbeth, Othello och Kung Lear. Mycket väsen för ingenting är en komedi, förmodligen tillkommen hösten 1958.
Show more