Konferencje, katechezy i homilie koncentrują się na sakramentach uświęcenia: małżeństwa i święceń. Dlatego szereg wystąpień był poświęconych świętości, powołaniu i życiu sakramentami, które przyjmujemy. Refleksja podjęta podczas rekolekcji nie była skierowana wyłącznie do księży i małżonków. Przeciwnie, w perspektywie sakramentów uświęcenia spoglądaliśmy na przeznaczenie każdego z ludzi, ucząc się żyć według prawdy, że wolą Boga jest nasze uświęcenie. Poświęciliśmy też uwagę tematom świętowania niedzieli, znaku świątyni i kapłaństwa powszechneg
Show more