Näcken
  
Erik Johan Stagnelius [1793–1823] var en svensk poet, dramatiker och författare under romantiken; en språklig konstnär och en av de 1800-talsförfattare som hittat en publik även efter sin död. Den lyriska dikten Näcken hör till samlingen Strödda dikter efter tiden omkring 1818.
Show more