Napoleons felttog 1813
  
Share this book    
Den danske militærforfatter N.P. Jensens forfatterskab indeholder adskillige bøger om den franske hærfører Napoleons liv. Med særligt fokus på Napoleons militære karriere går Jensen i nærværende værk i dybden med Napoleons felttog i 1813. Bogen tager sin begyndelse ved den franske hærs tilbagetog efter felttoget mod Rusland og fortæller derefter detaljeret om blandt andet forhandlinger, felttogsplaner og operationer ledet af en af historiens mest karismatiske hærfører. Niels Peder Jensen (1830-1918) var handelsuddannet, men brugte store dele af sin karriere inden for militær og politik. Det var igennem sit militære arbejde, at N.P. Jensens interesse for krigshistorie blev vakt, og han begyndte i 1860’erne at holde foredrag om forskellige militære emner. Senere udviklede denne interesse sig til også at omfatte udgivelserne af en lang række faglitterære bøger, der gik i dybden med forskellige krige og personligheder inden for den militære verden. Jensens forfattervirksomhed omfattede blandt andet udgivelser om Napoleon og hans felttog, den fransk-tyske krig og den skånske krig.
Show more