Napoleons felttog 1815. Waterloo
  
Share this book    
N.P. Jensen er kendt for sine mange militærhistoriske bøger og har udgivet adskillige værker om Napoleon, hvor han fortæller levende og detaljeret om den franske hærførers liv og felttog. I ”Napoleons felttog 1815. Waterloo" starter Jensen med rejsen fra Elba til Paris, hvorefter han går i dybden med alt fra politiske forhold til felttogsplaner, før han ender op ved det berømte slag ved Waterloo. Niels Peder Jensen (1830-1918) var handelsuddannet, men brugte store dele af sin karriere inden for militær og politik. Det var igennem sit militære arbejde, at N.P. Jensens interesse for krigshistorie blev vakt, og han begyndte i 1860’erne at holde foredrag om forskellige militære emner. Senere udviklede denne interesse sig til også at omfatte udgivelserne af en lang række faglitterære bøger, der gik i dybden med forskellige krige og personligheder inden for den militære verden. Jensens forfattervirksomhed omfattede blandt andet udgivelser om Napoleon og hans felttog, den fransk-tyske krig og den skånske krig.
Show more