Notturno
  
Share this book    
Ola Hansson [1860–1925] var en svensk poet, författare, journalist och kritiker. Notturno är en diktsamling från 1885 med pessimistisk grundsyn och en inriktning på stämningar och känslolägen.
Show more