Nya testamentet (lättläst)
  
Share this book    
Världens i särklass mest lästa bok, tryckt i miljarder exemplar och översatt till tusentals språk. 
Bibeln på lätt svenska omfattar hela Nya testamentet, inklusive alla kapitel och verser. Förkortningarna som gjorts ryms inom själva verserna.
Framtagen i samarbete med Svenska Bibelsällskapet.
Show more