Ohjelmistotestauksen käsikirja
  
Share this book    
Tämä kirja esittelee ohjelmistojen testauksen perusperiaatteet, tärkeimmät testauksen työkalut sekä testauksen työvaiheet. Lisäksi kirjassa puhutaan testauksen hallinnon näkökulmasta sekä esitellään ammattitestaajille tärkeimmät alan sertifikaatit ja standardit. Kirjassa testaus esitellään niin testaustyötä tekevän kuin testaustoimintaa hallinnoivien henkilöidenkin näkökulmasta. Lisäksi teokseen on kerätty testaustyöhön liittyviä esimerkkejä ja havaintoja oikeista yrityksistä ja niiden toimitavoista. Ohjelmistotestauksen käsikirja opastaa muun muassa seuraavissa aiheissa: Testauksen tärkeimmät työmenetelmät Testauksen tärkeimmät työkalut Testauksen organisointi yrityksissä Testaus ja laadun mittaaminen Tärkeimmät ammattitestaajan sertifikaatit ja standardit Testaustoiminnan kehittäminen Kirja sisältää myös ohjelmistontuotannon perusteet siinä määrin kuin mitä kirjan sisällön ymmärtämiseksi on välttämätöntä. Kirja on jaettu 14 aihekokonaisuuteen, joten se sopii itseopiskelun lisäksi myös oppikirjaksi testauksen peruskurssille.
Show more