Om Det kallas manshat av Carin Holmberg
  
Share this book    
Nyskrivet förord av sociologen Carin Holmberg till hennes egen bok Det kallas manshat.
Om Det kallas manshat:
När Carin Holmberg skrivit färdigt sin avhandling i sociologi, »Det kallas kärlek« (1993), om könsmaktordningen bland unga till synes jämställda par, hade hon mycket vrede kvar. Den fick sitt utlopp i Det kallas manshat, en rak och ilsken debattbok där hon visade grundläggande ojämlikheter mellan könen med en rad exempel hämtade ur media. Varför tycker den unge fotografen Jens Assur att jämlikheten ”gått för långt” för att hans sambo vägrar att städa? Varför betraktas kvinnliga chefer som ”manliga”? Varför får så många feminister frågan om de är manshatare?
Carin Holmberg behöver inte läsa mellan raderna i de tidningsartiklar hon behandlar. Hon läser det som faktiskt står.
Show more