Om Hårda tider av Charles Dickens
  
Share this book    
Nyskrivet förord av litteraturforskaren Thomas Sjösvärd till  till Charles DickensHårda tider.

Om Hårda tider.

Hårda tider är ett myllrande tvärsnitt av det engelska samhället och kanske Dickens mest politiska bok, en appell mot liberalismens urfäder, Adam Smith och Thomas Malthus, vars idéer präglade tiden. Här är fattigdomen lika skriande som rikedomen hutlös, och tanken att välstånd och hög moral skulle hänga ihop mals ned i en ursinnig satir. 

I svensk nyöversättning – för första gången på nästan 100 år – av Anna-Karin Malmström Ehrling och Per Ove Ehrling, med ett nyskrivet förord av litteraturforskaren Thomas Sjösvärd.

Show more