Om I de nederländska bergen av Cees Nooteboom
  
Share this book    
Nyskrivet förord av kritikern Henrik Petersen till Cees Nootebooms I de nederländska bergen.
Om I de nederländska bergen:
»Cees Nooteboom hör till de stora vågbrytarna inom den europeiska litteraturen.« | GUNDER ANDERSSON, AFTONBLADET
Kai och Lucia uppträder som illusionister vid en cirkus. Om de bara levde i en tid som visste att uppskatta deras konst! De har tvingats till den vilda Södern – där det ännu finns teatrar – när Kai känner något i sitt öga, vasst som en glasskärva. Plötsligt är vi mitt uppe i en kalejdoskopisk återgivning av H. C. Andersens klassiska saga Snödrottningen.
Det är en besvärjelse av språkets och ideologiers makt som 
Cees Nooteboom låter utspela sig I de nederländska bergen; ett land som inte finns och som just därför finns desto mer.
I översättning av Signe Zeilich-Jensen.
Show more