Om Livet en bruksanvisning av Georges Perec
  
Share this book    
Nyskrivet förord av kritikern och litteraturforskaren Jesper Olsson till Livet en bruksanvisning av Georges Perec.
Show more