Om Mannen som såg tågen gå förbi av Georges Simenon
  
Share this book    
Nyskrivet förord av Lena Kåreland, litteraturforskare och professor emerita vid Uppsala universitet, till Mannen som såg tågen gå förbi av Georges Simenon.
Om Mannen som såg tågen gå förbi:
Kees Popingas liv har sett likadant ut så länge han kan minnas. Den vaga, mystiska känsla han får av att se tåg passera, särskilt nattåg, är det enda som avviker från rutinerna. Men plötsligt faller hans värld samman, när hans chef visar sig vara en bedragare, företaget konkursmässigt och Kees själv ruinerad.
Han flyr sitt gamla liv med tåget till Amsterdam. Så småningom med ett annat tåg till Paris. Vid det laget, han vet det inte själv, är Kees mördare. Och den nederländska polisen är honom på spåren.
Show more