Om Noveller av Katherine Mansfield
  
Share this book    
Nyskrivet förord av författaren Wera von Essen till Katherine Mansfields Noveller.
Om Noveller:
Katherine Mansfield hör till världslitteraturens största namn i novellgenren. Tidigt präglad av ryske Anton Tjechovs impressionism utvecklade Mansfield en egen modernistisk berättarstil som haft stort inflytande på all senare novellkonst. Hennes berättelser är styrda av psykologiska konflikter, gestaltade med en subtilitet och en poetisk skevhet som ger dem ett liv bortom språkens konventioner.
Show more