Om Polyfem förvandlad av Willy Kyrklund
  
Share this book    
Författaren, regissören och dramaturgen Magnus Florins förord till Willy Kyrklunds Polyfem förvandlad.
Om Polyfem förvandlad:
Allt får plats mellan första och sista sidan i Polyfem förvandlad. Leken, slumpen, jämmern, lusten, mordet, likgiltigheten. Allt kan rymmas och sedan slukas i självförtärelse. Läsaren tycker sig finna hela författarskapet sammanträngas i Polyfem förvandlad. Den är en korsväg, en mötespunkt, men också en plats för avfärd, där Kyrklund gav sig ut i den yttersta osäkerhet som kom att utgöra hans fortsatta författarskap.
Show more