Om Slutet på svartsjukan & andra noveller av Marcel Proust
  
Share this book    
Nyskrivet förord av Lena Kåreland, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, till Marcel Prousts Slutet på svartsjukan & andra noveller.
Om Slutet på svartsjukan & andra noveller:
Prousts tidiga noveller rymmer ögonblick av poesi som inte finns någon annanstans i författarskapet. Världen som gestaltas är den välbeställda medel- och överklassen i Paris under den tid som brukar kallas »la belle époque«. Känslorna är allmängiltiga: människorna drabbas av övergivenhet, sorg och en kärlekslängtan som kastas mellan hopp och förtvivlan. Den språkliga intensiteten och den psykologiska skarpsyntheten är värdiga den store mästaren. Förutom samtliga noveller från Prousts debutverk Les plaisirs et les jours [»Nöjena och dagarna«, 1896] innehåller utgåvan också novellerna »Den likgiltige« [1896] och »En modermördares sonliga känslor« [1919].
Show more