Om Vågorna av Virginia Woolf
  
Share this book    
Nyskrivet förord av Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap, till Virginia Woolfs Vågorna.
Om Vågorna:
Vågorna [The Waves, 1931] är en av Virginia Woolfs mest nyskapande romaner och av många betraktad som hennes mest komplexa. Sex vänner följer varandra från morgon till kväll, från barndom till medelålder, med havet som bakgrund. Sex dramatiska röster och en frånvarande sjunde vägda mot varandra med en förunderlig lyrisk precision och hela tiden i förhållande till tidvattnets, vågornas rörelser.
Show more