Om Vår man i Havanna av Graham Greene
  
Share this book    
Nyskrivet förord av litteraturvetaren Oscar Jansson till Graham Greenes Vår man i Havanna.
Om Vår man i Havanna:
Vår man i Havanna [Our Man in Havana, 1958] är en svart komedi om underrättelsetjänsters villighet att tro på historier. Graham Greenes klassiska Kuba-roman utspelar sig före revolutionen men leken med temat missilinstallationer förebådar på märkligt vis Kubakrisen 1962.
Show more