Om tyska järnvägskonduktörer
  
Share this book    
Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859–1927, hade en bakrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut med On the stage and off. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse. Om tyska järnvägskonduktörer ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.
Show more