På strövtåg med Svarta Höken
  
Share this book    
De hade tagit snöskorna med sig enbart som en försiktighetsåtgärd, och tur var det, ty den första snöstormen kom den hösten flera veckor tidigare än normalt. De hade som hastigast kartlagt en del skiften av tallskog - den sorten som kallas ”white pine”, vit tall - utefter Moose River och ämnade fortsätta rakt österut. Så började det snöa utan föregående varning, men de tog det inte så allvarligt. Hallström såg uppåt och sade: - Man ska inte spå i väder. Vi får hoppas, att det inte bli mer än ”en svensk snöstorm”.
Show more