Plötsligt knackar det på dörren
  
Share this book    
”Plötsligt knackar det på dörren” är en smått beroendeframkallande samling berättelser av en av Israels mest originella författare. Etgar Keret bjuder här på små pärlor fyllda av vardagslivets absurditeter och dramer, befolkade av närmast Kafkaliknande personer.
Show more