Radetzkymarschen
  
Share this book    
Joseph Roth [1894-1939] var en österrikisk författare och journalist. Han debuterade 1923 med Das Spinnennetz, som ursprungligen publicerades som följetong i tidningen Arbeiter-Zeitung. I sitt författarskap utforskade Roth den centraleuropeiska judiska kulturen; ett tema som skulle växa sig starkare när Roth tvingades i exil från den tyska nationalsocialismen. Radetzkymarschen – allmänt sedd som en av Roths stora romaner – gavs ut 1933 och tecknar det Österrike-Ungerska imperiets sista årtionden.
Show more