Ring till polisen!
  
Share this book    
Lottie vaknade mitt i natten av ett gnisslande ljud. Först trodde hon, att det var en bil som bromsade in, och vände sig på andra sidan för att somna om. Men så hörde hon ljudet igen. Den här gången var det inte en bil och det kom heller inte från vägen. Det var mycket närmare. Hjärtat började hamra. Var det någon inne i huset? Lottie lyssnade, men nu hörde hon bara hjärtats slag.
Show more