Runor : mästarens handbok
  
Share this book    
Mästarens handbok i konsten att läsa, skriva och tolka runor!
Vad kan du om runor? Förundras du av de gåtfulla inristningarna från forntiden? Har du försökt att tolka runskrift?
Sveriges främste runmästare Lars Magnar Enoksen har skrivit en ny handbok i konsten att läsa och förstå runor. Lättförståeligt, underhållande och spännande skildras samtliga historiska tidsepokers runtecken. Som läsare kommer du att lära dig läsa, skriva och tolka den urnordiska skriften.
Lars Magnar Enoksens nya bok Runor blir ett välkommet tillskott för den historieintresserade allmänheten.
Show more