Samlade dikter
  
Share this book    
Viktor Rydberg [1828-1895] räknas som en av 1800-talets stora svenska diktare och författare, tillsammans med Carl Jonas Love Almqvist och August Strindberg. Till hans mest berömda verk hör Singoalla (1865) och dikten Tomten (1881). Samlade dikter sammanställer båda Viktor Rydbergs diktsamlingar, Dikter (1882) och Dikter, andra samlingen (1891).
Show more