Senere livserindringer
  
Share this book    
Dramatiker og præst Christian Hostrups erindringer fra hans sene livsår fra 1856 til 1892. Erindringerne kredser særligt om kærligheden til familien, hans gamle far, hans hustru, børn og børnebørn. Og om hvordan livet som præst gav ham en fornyet fred i sjælen ovenpå nogle hektiske ungdomsår som dramatiker i København.
Med efterskrift af hustruen Elisabeth Hostrup født Hauch.
Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.
Jens Christian Hostrup (1818-1892) var en dansk forfatter, dramatiker og præst. Han debuterede som dramatiker i 1844 med stykket "Gjenboerne". C. Hostrup var meget inspireret af Johan Ludvig Heibergs vaudeviller og forsøgte sig selv med at skrive skuespil, der selv havde elementer af musik og sang. I 1854 vendte C. Hostrup dog kunstnerlivet ryggen og tog embede som præst.
Show more