Signe Læssøe, født Abrahamson. En livsskildring
  
Share this book    
Signe Læssøe (1781-1870) er bedst kendt for sin omfattende og interessante brevveksling med H.C. Andersen, og det var da også under udarbejdelsen af en udgivelse af H.C. Andersens efterladte skrifter, at Nicolai Bøgh for første gang stiftede bekendtskab med Signe Læssøe. Han blev så indtaget i hende og hendes åndfulde og eftertænksomme væsen, at han besluttede sig for at undersøge hendes liv og karakter nærmere. Bøghs portræt af Signe Læssøe er spændende og varmt og skildrer en ganske usædvanlig kvinde, der spillede en afgørende rolle i ikke bare H.C. Andersens, men en lang række andre kulturpersonligheders liv. Nicolai Bøgh (1843-1905) var dansk digter, lærer og personalhistorisk forfatter. Han har skrevet en lang række bøger om store danske kulturpersonligheder heriblandt Elisabeth Jerichau-Baumann, Kamma Rahbek og Christian Winther. Bøgh blev udnævnt til både titulær professor og Ridder af Dannebrog som anerkendelse for sit litterære arbejde.
Show more