Verner von Heidenstam [1859–1940]  var en svensk författare. Han var ledamot av Svenska Akademien 1912–1940 och tilldelades Nobelpriset i litteratur 1916. Skogen susar är en novellsamling från 1904.
Show more