Skolan och integrationen
  
Share this book    

Under de senaste åren har över 100 000 barn som flytt krig och förföljelse sökt asyl i Sverige. Utmaningarna kring flyktingar och integration rankas i dag som en av de viktigaste valfrågorna bland svenska väljare. Att skolans roll är avgörande för de nyanländas chanser är de flesta överens om, och politiker nämner ofta skolan som en nyckel till fungerande integration. Men frågorna är många.

Hur ger man alla elever oavsett bakgrund det stöd de behöver? Vilka externa aktörer kan skolan samarbeta med för att gemensamt klara utmaningarna? Och vilka positiva integrationsexempel finns att lyfta fram från skolans värld?

I antologin ”Skolan och integrationen” samlar vi några av de mest intressanta debattörerna och rösterna för att hitta svar på hur skolan kan arbeta med vår tids största utmaning och möjlighet: integrationen.

Show more