I "Efter selskab" diskuterer herren og fruen i mere og mere jaloux og skarpe toner de borgere, de har været til selskab med. I "Grev Johan" erklærer husmandens søn sin kærlighed til grevindens kammerpige, mens Chevalieren i "Dårernes formynder" ser ned på kvinden som et lavere væsen til greven og hans venners store forargelse.

"Små skuespil" er Edvard Brandes‘ spøgefulde kommentarer til det finere selskab i Danmark i slutningen af 1800-tallet.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.
Show more